பின்பற்றுபவர்கள்

2 செப்டம்பர், 2007

போரின் விலை!

போரின் விலையைப் பற்றி 'நீ ' பேசுகிறாய்!
அமைதியிழந்த இத்தீவில்
நாங்கள் கேட்க வேண்டிய அக்கேள்வியையும்
நீயே கேட்கிறாய்.
நீயே பதிலும் சொல்கிறாய்.

அமைதிக்காக நீ எங்கும் நுளைக்கும் *பாதைகளின்
வரைபடங்கள்* பற்றியும் நாமறிவோம்

அமைதியை ஆக்குமுன் கருத்தியல் தெளிவாகவுள்ளது.
சாக மறுப்பின் கும்பிடு.
கும்பிட மறுப்பின் குறுகு.
குறுக மறுப்பின் குனி.
குனிய மறுப்பின் அடங்கு.
அடங்க மறுப்பின் சா.
அமைதி வரும்!
அடக்குபவர்க்குப் பால் கொடு
அடங்குபவர்க்கு பாய் கொடு
பாலைக் குடித்தவன்
முலையைக் கடிப்பான்
யோனியைத் தின்பான்
சாத்வீகச் சிலைகளின் கீழே சடலங்களும் விரிப்பான்.
போரின் விலையைப்பற்றி எங்களுக்கே விடுகிறாய் சரடு.
போர் மரணத்தின் வார்த்தை
மரணமோ விடுதலையின் வார்த்தையல்ல
அதையும் நாமறிவோம்.

'அமைதி ' உன்னால் எல்லா மொழிகளிலும் அழிந்தவார்த்தை!

அமைதி பொங்கி வெடிக்கிறது
அமைதி கொழுந்துவிட்டெரிகிறது.

ஆடி அடங்கிய ஆழியின் கரையில்
அமைதியின் விலையையும்
நாங்களே தீர்மானிப்போம்!
அதனை
'நீ '
பேசாதே!!!

தை 2006
*-* socalled roadmap.
1 “US wants cost of return to war to be high”
2 “they will face a "stronger, more ca-pable and more determined" Sri Lankan military”
3 “Now you may be asking, why is the American Ambassador using such blunt language at a gathering of the business elite? What has this got to do with our businesses or our interests?" - US Am-bassador to Sri Lanka and Maldives Jef-frey J. Lunstead

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக